با ما در ارتباط باشید

 

مدرسه تئاتر میزانسن نخستین مرکز آموزش رویکردهای معاصر اجرایی در ایران است.در این مدرسه رویکردهای معاصر اجرایی شامل پرفورمنس آرت ، تئاتر فیزیکال ، تئاتر دیجیتال ، تئاتر ابژه، تئاتر مستند با طراحی دروس متنوع آموزش داده می شود.مدرسه تئاتر میزانسن به شکل کمپ های 13 ماهه برگزار می شود.بعضی از رویکردهای فوق در کمپ های مختلف مدرسه بر اساس ضرورت تغییر خواهند کرد.