با ما در ارتباط باشید

 

درباره کمپ اول :

کمپ اول مدرسه تئاتر میزانسن با رویکردهای پرفورمنس آرت،تئاتر فیزیکال،تئاتر دیجیتال،تئاتر ابژه و تئاتر مستند به مدت 13 ماه و در سه ترم برگزار می شود.

مدت دوره ترم اول : 17 هفته

مدت دوره ترم دوم : 17 هفته

مدت دوره ترم سوم : 12 هفته


روش پذیرش هنرجو :

با توجه به ظرفیت محدود هر کمپ 13 ماهه ی مدرسه تئاتر میزانسن، لازم است متقاضیان با شرکت در "کارگاه 5 روزه ی پیش از کمپ" این مدرسه، از طریق تمرینات و گفتگوهای ایجاد شده در جلسات مختلف نسبت به معرفی دانش، خلاقیت و توانایی های اولیه ی خود اقدام کنند. این کارگاه 5 روزه جنبه آموزشی ندارد و صرفا با هدف آشنایی با سطح متقاضیان و تکمیل ظرفیت کمپ های مختلف مدرسه تئاتر میزانسن برگزار می شود.

 

دروس کلی ترم اول    : دراماتورژی مقدماتی – معماری بدن – مبانی تکنولوژی – خواندن ؛ نظریه برای اجرا (1) – کارگاه مقدماتی اجرا

دروس کلی ترم دوم    : دراماتورژی – کوریوگرافی – پرفورمنس آرت – ایده و تکنولوژی – خواندن ؛نظریه برای اجرا(2) - کارگاه اجرا(1)

دروس کلی ترم سوم   : کارگاه تئاتر مستند – کارگاه تئاتر ابژه – خواندن؛نظریه برای اجرا (3)- کارگاه اجرا (2)


برای دیدن شرح درس فایل های زیر را باز کنید :

کمپ اول( ترم اول)          کمپ اول(ترم دوم)          کمپ اول (ترم سوم)