با ما در ارتباط باشید

به گزارش روابط موسسه فرهنگی هنری برگ، مدرسه تئاتر میزانسن همزمان با پذيرش ١٥ هنرجو از طريق برگزاري كارگاه پيش از كمپ اول، كار خود را به صورت رسمي آغاز كرد.
در دو هفته آغازين اين مدرسه، هنرجويان از طريق لكچر هايي با رويكردهاي كلي اين مدرسه آشنا خواهند شد.

 

به گزارش روابط موسسه فرهنگی هنری برگ، مدرسه تئاتر میزانسن همزمان با پذيرش ١٥ هنرجو از طريق برگزاري كارگاه پيش از كمپ اول، كار خود را به صورت رسمي آغاز كرد.
در دو هفته آغازين اين مدرسه، هنرجويان از طريق لكچر هايي با رويكردهاي كلي اين مدرسه آشنا خواهند شد.
لكچرهاي مختلف اين مدرسه عبارتند از:
-پرفورمنس آرت: گلرخ نفيسي تحصيلكرده پرفورمنس آرت و هنرمند پرفورمنس آرت
تئاتر مستند: مهين صدري ؛ هنرمند فعال در حوزه تئاتر مستند
تئاتر ابژه: كيوان سر رشته هنرمند فعال در حوزه تئاتر ابژه
تئاتر فيزيكال: سعيد بهنام تحصيلكرده
تئاتر ديجيتال: ليلي گله داران تحصيلكرده هنر ديجيتال از دانشگاه رم ايتاليا
تئاتر فيزيكال: سعيد بهنام؛ تحصيلكرده تئاتر تصويري در فرانسه
در اولين ترمِ كمپ اول علاوه بر لكچرهاي فوق هنرجويان با اساتيدي چون: فرهاد مهندس پور، محمد عباسي، هاسميك كاراپتيان، ستاره فاتحي، صبا كسمايي، آيدين الفت، محمد رضا علي اكبري، شايان درخشان، سهيلا عليزاده، علي قلي پور، سعيد بهنام ،علي اصغر دشتي و ...دروس متنوع خود را سپري خواهند كرد.علاوه بر دروس فوق در ترم اول، هنرجويان يك ورك شاپ بين الملي با موضوع بدن نيز سپري خواهند كرد.
علي اصغر دشتي مدير مدرسه تئاتر ميزانسن در ترم اول به عنوان سرمربي، هنرجويان را همراهي خواهد كرد.ضمنان هنرجويان در هر ترم يك سرمربي جداگانه خواهند داشت.
مدرسه تئاتر ميزانسن به عنوان اولين مركز آموزش رويكردهاي معاصر اجرايي در شاخه هاي پرفورمنس آرت، تئاتر فيزيكال، تئاتر ديجيتال، تئاتر ابژه و تئاتر مستند در كمپ هاي ١٣ ماهه در موسسه فرهنگی هنری برگ برگزار خواهد شد.
به زودي زمان برگزاري كمپ دوم مدرسه تئاتر ميزانسن آغاز خواهد شد.